En idé föds

Redan i början av år 2020 slog tanken oss om att mobiltelefonen kan vara en smittspridare. Vi såg hur mobilerna skickades runt till varandra trots influensatider och tänkte: det här måste vi kunna göra någonting åt. När Covid-19 därefter bröt ut fick vi genom studier och tester bekräftat att vår tanke gällande mobilhygien var sann.


Vår produkt utgår från hälsofrågan om mobilen som smittspridare. Dels av den stora pandemin, men även den framtida smittspridningen av vanliga förkylningar och maginfluensor.

"Vi vill hålla människor friskare genom renare mobiler"

Skriv gärna till oss